En del af Odsherred Kommune
Fordybelse
hjernetandhjul

Hvis man som forældre vil vide mere om Understøttende undervisning, fordybelse og træning, er det muligt at læse om dette på følgende side på Undervisningsministeriets hjemmeside:

www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Understoettende-undervisning

Hvis man vil vide mere om, hvordan den understøttende undervisning udmøntes på de forskellige matrikler på Nordskolen, kan man henvende sig til de lokale afdelingsledere.