En del af Odsherred Kommune
Nykøbing, Billlesvej og Grundtvigsvej

Nordskolen, Nykøbing består af to sektioner, og ligger i hjertet af Nykøbing. 

Afdelingerne er beliggende på to adresser. Adresserne er placeret med ca. 200 meters mellemrum. 0.-4. klasse er placeret på Billesvej, mens 5.-9. klasse er placeret på Grundtvigsvej. Afdelingen på Billesvej for 0.-4. klasse, samt førskole.

Klassetrin og klasser pr årgang på skolen

Antal årgange: 0. - 9. klasse
Antal klasser pr årgang: 2 - 4

Billesvej

Vi arbejder for at lave en skole, hvor faglighed, trivsel og fællesskab er omdrejningsakserne i det daglige arbejde. Skole og SFO har et tæt samarbejde omkring børnenes dagligdag igennem fælles projekter, understøttende undervisning og lektiecafe. Desuden er pædagogerne med i undervisningen i alle klasser fra børnehaveklasserne til og med 3. klasserne 15 lektioner om ugen, på 4. årgang 7. lektioner pr. uge.

Alle elever har en lang fællespause midt på dagen fra kl 11.00 til 12.00. Til denne pause er der tilknyttet pædagoger der er i gangsættende med forskellige lege og bevægelsesaktiviteter.

I indeværende skoleår skal vi implementere den nye folkeskolereform og alle dens nye muligheder, arbejde under en ny arbejdstidsaftale og inkludere. Vi arbejder på at åbne skolen endnu mere op og inddrage lokalsamfundet mere fremadrettet, med respekt for børnenes læring.

Vi tilstræber åbenhed og løbende dialog om undervisningens kvalitet i henhold til skolens mål, vores vision er at tilbyde børn og voksne en spændende og inspirerende skole, der passer til nutidens børn, og uddanner til fremtidens samfund. Forældre er de vigtigste rollemodeller for deres børn, derfor lægger vi stor vægt på hele tiden at udvikle skole/hjem samarbejdet, således at børnene både i skole/fritidslivet og hjemme, møder kompetente voksne.

På Billesvej er udgangspunktet med Chresten Kolds ord ”En skole hvor vi træder varsomt fordi der bliver mennesker til”.

Adresse Billesvej

Nordskolen, Nykøbing - Billesvej
Billesvej 44
4500 Nykøbing Sj.

 

Grundtvigsvej

Afdelingen er en 2-4 sporet skole fra 5.-9. kl. med samlet ca. 350 elever. Skolen er opført i starten af 1900 tallet og har gamle rødder, men har gennemgået en gennemgribende renovering, så den fremstår som en moderne skole med gode rammer

Vi har ca. 35 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der til stadighed arbejder med at understøtte alle elevers læring. Vi udvikler egen og fælles praksis og har fortløbende fokus på, om det, vi gør, virker.

Vi mener, trivsel er en vigtig faktor i forhold til de unges læring, Den, der trives godt, lærer godt, ligesom den, der trives godt, lærer godt fra sig. Det er et fælles ansvar. Vi vægter derfor trivsel blandt elever og medarbejdere meget højt. Et trygt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte fremmer den gode undervisning. Trygge teenagere, der trives, lærer mere.
For at bakke op om ovenstående arbejder lærere og ledelse med LP -modellen. LP = Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Undervisningen organiseres fortrinsvis fagorienteret, hvor vi bevidst arbejdet på at gøre eleverne i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet, at tænke kritisk samt at give dem mulighed for fordybelse i faglige og tværfaglige områder.

Vi tilbyder linjefagsundervisning og udbyder følgende linjer:
Håndværk og design
International linje
Krop, bevægelse og sundhed
Litteratur
Science og
Erhverv

Adresse Grundtvigsvej

Nordskolen, Nykøbing - Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 12
4500 Nykøbing Sj.


Klik her for at finde kontaktoplystninger til ledelsen