En del af Odsherred Kommune
Højby

Skole 0.-9. kl – SFO - juniorklub

Højby består af bygninger der blev bygget i 1956 og frem til start 80'erne. Der er igennem årene foretaget løbende renovering og nybygning af bygninger og lokaler. N/T lokaler, LEGO lokale og studiemiljø med biograf m.m.

Skolen i Højby er en overbygningsskole med ca. 460 elever fordelt på 2 spor i 0.-6. kl. og 3 spor i 7.-9.kl.

Skolen er opdelt i to afdelinger:

  • Indskolingen og mellemtrinet (0.-6. årgang)
  • Udskolingen (7.-9. årgang)

Det er skolens intention at skabe et godt og trygt undervisningsmiljø for eleverne i dagligdagen - samt at skabe et godt informations grundlag for forældrene.

I vores dagligdag ønsker vi en skole, hvor elever og personale trives og kan lide at være. Undervisningen er præget af forskellige former for undervisning fra klasse, hold, gruppe, par til individuel undervisning.

I Højby er elever, pædagoger og lærere tæt på hinanden i hverdagen. Vi arbejder ud fra 3 teser

Alle børn skal lykkes i eget liv ud fra egne forudsætninger
Alle børn er alles børn
Elevernes læring er skolens ansvar

I alle lokaler er der opsat interaktive tavler og fra 0.-6. lærer eleverne at arbejde med computer og tablet i undervisningen.

Højbypark er et spændende udendørs motionslokale, der tilbyder en lang række faciliteter til dig og hele familien. Brug parken sammen med dine børn; tag naboerne og deres børn med og få gode oplevelser sammen. Sæt samvær og morskab i centrum. Der arbejdes til stadighed på at udbygge og forny arealet.

Ny multibygning vil komme til inde for de næste par år. Den nye facilitet skal samle kultur og idræt på en anderledes og nyskabende måde. Det åbner mulighed for at skabe et bibliotek og et kreativ miljø inde i hallen. Naturligvis i stor respekt for og i samarbejde med de traditionelle idrætsgrene i Højby. I disse nye faciliteter vil vi indarbejde den nye skolereform på en kreativ måde.

Adresse

Nordskolen, Højby
Lyngvej 3
4573 Højby

Afd. leder 0.-6. kl: Cecilie Vinther Allerelli
Afd. leder 7.-9. kl: Peter Holm

Klik her for at finde kontaktoplysninger til ledelsen