En del af Odsherred Kommune
Nykøbing, Billlesvej og Grundtvigsvej
tavle med skrift

Nordskolen, Nykøbing består af to sektioner, og ligger i hjertet af Nykøbing. 

Afdelingerne er beliggende på to adresser. Adresserne er placeret med ca. 200 meters mellemrum. 0.-4. klasse er placeret på Billesvej, mens 5.-9. klasse er placeret på Grundtvigsvej. Afdelingen på Billesvej for 0.-4. klasse, samt førskole.

Klassetrin og klasser pr årgang på skolen

Antal årgange: 0. - 9. klasse
Antal klasser pr årgang: 2 - 4

Billesvej

Vi laver hver dag en skole, hvor faglighed, trivsel og fællesskab er omdrejningsakserne i det daglige arbejde.

Vi har en tydelig skolekultur med mange faste traditioner i årets løb. Vi fejrer højtiderne, jul, påske og fastelavn er tydelige i skolens dagligdag. Vi har fællessamling hver fredag hvor vi synger og klasserne eller voksne optræder med forskellige indslag.

Vi lægger stor på at eleverne trives og har et dygtigt AKT-team der hjælper når det behøve. Skolen og SFO har et tæt samarbejde omkring elevernes dagligdag igennem emneuger, fordybelsestid og understøttende undervisning. Pædagogerne er med i skoledelen på 1. og 2. årgang.

Vi tilstræber åbenhed og løbende dialog om undervisningens kvalitet i henhold til skolens mål, vores vision er at tilbyde børn og voksne en spændende og inspirerende skole, der passer til nutidens børn, og uddanner til fremtidens samfund. Forældre er de vigtigste rollemodeller for deres børn, derfor lægger vi stor vægt på hele tiden at udvikle skole/hjem samarbejdet, således at børnene både i skole/fritidslivet og hjemme, møder kompetente voksne.

På Billesvej er udgangspunktet med Chresten Kolds ord ”En skole hvor vi træder varsomt fordi der bliver mennesker til”.

Adresse Billesvej

Nordskolen, Nykøbing - Billesvej
A. Ladingsvej 1
4500 Nykøbing Sj.

 

Grundtvigsvej

Afdelingen er en 2-4 sporet skole fra 5.-9. kl. med samlet ca. 350 elever. Skolen er opført i starten af 1900 tallet og har gamle rødder, men har gennemgået en gennemgribende renovering, så den fremstår som en moderne skole med gode rammer

Vi har ca. 35 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der til stadighed arbejder med at understøtte alle elevers læring. Vi udvikler egen og fælles praksis og har fortløbende fokus på, om det, vi gør, virker.

Vi mener, trivsel er en vigtig faktor i forhold til de unges læring, Den, der trives godt, lærer godt, ligesom den, der trives godt, lærer godt fra sig. Det er et fælles ansvar. Vi vægter derfor trivsel blandt elever og medarbejdere meget højt. Et trygt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte fremmer den gode undervisning. Trygge teenagere, der trives, lærer mere.
For at bakke op om ovenstående arbejder lærere og ledelse med LP -modellen. LP = Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Undervisningen organiseres fortrinsvis fagorienteret, hvor vi bevidst arbejdet på at gøre eleverne i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet, at tænke kritisk samt at give dem mulighed for fordybelse i faglige og tværfaglige områder.

Vi tilbyder linjefagsundervisning og udbyder følgende linjer:

  • Håndværk og design
  • International linje
  • Krop, bevægelse og sundhed
  • Litteratur
  • Science og
  • Erhverv

Linjefagsundervisningen betragter vi som vores flagskib. Her er der plads til, at alle elever kan udfolde sig og brænde igennem og føle personlig succes, lige der hvor deres interesse ligger.

Adresse Grundtvigsvej

Nordskolen, Nykøbing - Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 12
4500 Nykøbing Sj.


Klik her for at finde kontaktoplystninger til ledelsen